Benvingudes i benvinguts a ODEM

Benvingudes i benvinguts a ODEM - ODEM

Enguany hem constituït i registrat l'associació Observadors per la Democràcia (ODEM) d'acord amb el que estableix la Llei 4/2008 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya i la Llei orgànica 1/2002.

Els objectius de l'associació són promoure els valors democràtics, enfortir els processos de socialització política, contribuir a la millora del sistema electoral i dels procediments de representació política, millorar el coneixement dels principis reguladors dels processos electorals, consolidar una xarxa catalana d'experts en temes d'observació i assistència electoral i promoure la cooperació en aquest àmbit. Per aconseguir aquestes finalitats, entre d'altres activitats, l'associació observa processos electorals.

L'associació està constituïda per un grup d'experts catalans amb una gran experiència en l'àmbit de l'observació electoral internacional.  

Declaración ODEM 21D

Tranquilidad, la nota dominante de una jornada electoral con una alta participación y sin incidencias significativas, en contraposición con una campaña marcada por la tensión política y la crisis institucional.

Declaració ODEM 21D

La tranquil·litat, nota dominant d’una jornada electoral amb alta participació i sense incidències significatives en contrast amb una campanya marcada per la tensió política i la crisi institucional.

ODEM Statement 21D

 Calm Election Day with high turnout and without serious incidents despite a campaign characterized by high political tension.

Membres de la Junta

Mar Aguilera i Vaqués

És professora de dret constitucional a la Universitat de Barcelona. És membre del Fons de Defensa Ambiental.

Ha participat com a observador electoral i directiva en missions d'observació arreu del món amb la UE, la OSCE i OAS. 

 

Noemi Morell i Alsina

És advocada amb experiència en diferents sistemes legals i és consultora en cooperació al desenvolupament i en formació per a vàries entitats socials.

Ha participat en missions d'assistència tècnica i d'observació electoral desplegades per les principals organitzacions internacionals.

 

Andreu Solà i Martín

És professor de conflictogia i relacions internacionals de la Universitat Oberta de Catalunya i la Universitat Blanquerna. 

Ha participat en nombroses missions d'observació electoral, la major part a l'Àfrica. 

  • 23/09/2018